Copyright © 2023. All Rights Reserved

Методът Монтесори - най-новия модел за обучение при децата

17 февруари 2019
Методът Монтесори - най-новия модел за обучение при децата

 

Главната цел на метода е насочен върху това децата да общуват както с родители, така и с деца, като обучението им да се провежда спонтанно. В него е заложена основната идея, те да не бъдат манипулирани и наказвани. Основен принцип в метода е всяко дете да използва собствените си възможности и знания, като се зачете реалното му мнение и възприятие към Света.


Името му идва от неговия създател – Мария Монтесори – доктор и педагог. Създава своята идея, чрез изработване на последователен план за обучение на деца, в края на 20-ти век.


Основните етапи на развитие при децата до 18 години са :


    от 0 до 3 години – време, в което се развива детската душевност, която се влияе от тази на възрастните;


    от 3 до 6 години – детето се влияе най-често от онези възрастни, които са най-близо до него чисто душевно;


    от 6 до 12 години –  детето расте без промени;


    от 12 до 18 години – в този етап се случват промени, свързани с растежа и те доста наподобяват онези промени от етап 1 (0-3г.); Този етап го делим условно на два подетапа:


    от 12 до 15 години;


    от 15 до 18 години;


Въз основа на тези етапи, методът на Монтесори може да бъде приложен по различен начин, въз основа на възрастовата група и психологическия профил на детето, според годините му. Приема се, че методът работи най-ефективно, когато е приложен още от ранните години при детето.


Как се прилага методът на Монтесори?


Методът Монтесори е уникален начин за обучаване. Вместо да се учат децата на конкретна „суха“, „лекционна“ материя, чрез понятия, средата им е пригодена, така че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи. Обкръжаващата среда позволява то да действа независимо и да участва в собственото си образование. Когато  му се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат да се превърне в по-уверено, щастливо и независимо дете. Чрез обучението още в ранна възраст, децата се окуражават да бъдат активната страна, да взимат решения и да учат за околния свят посредством игра.


Методът определя детето като заинтересовано и любознателно, способно само да трупа знания и опит по начин, който е най-добър за него. Насърчава се, както интереса им към науките, така и стимула да достигнат високо ниво на знания и интелигентност, без дори децата да подозират.


Методът Монтесори е подход на обучение и следователно може да се прилага без значение от социално положение или интелигентност.

Използван е по целия свят и е успешно прилаган при деца с увреждания, надарени, изоставащи, а също и нормално развиващи се. Учебната стая трябва да е светла и приятна. Няма ограничения за децата – могат да се движат свободно из стаята. Често, акцентът в обучението е насочен върху самообучението. Тоест, децата се учат как да ползват материали. Учителите им показват и оттам нататък децата сами работят по тях, изследвайки основно с допир, тъй като е доказано, че развитието на мозъка е свързано с двигателните умения при децата.

Разбира се, лесно е да се наложи като начин на обучение и възпитание, защото дава резултати и помага на децата да стават по-добри ученици и личности.


Мария Монтесори извежда 19 принципа, които са водещи за успеха на метода Монтесори. Те са следните:


1. Децата се обучават с помощта на предмети от заобикалящия ги свят.


2. Дете, което е критикувано често, като порасне се превръща в съдник и критик на всички останали.


3. Детето се учи да цени себе си и другите, ако често е хвалено.


4. Агресивните деца често са расли в агресивна среда.


5. Бъдете честни с детето си – то ще се превърне в добър и честен човек.


6. Срамежливо и плахо е дете, което често е било осмивано.


7. Ако осигурите чувство за сигурност на вашето дете, то то със сигурност ще вярва в другите.


8. Ако често порицавате вашето дете, то ще изпитва чувство за вина.


9.  За да разбере какво е самоуважение, детето трябва да среща одобрение.


10. За да се научи на търпение, трябва да сте снизходителни.


11. Детето ви ще изгради доверие към вас, ако често прекарвате приятно време заедно.


12. За да открива любовта, нужно е детето да е заобиколено от приятелство и добронамереност.


13. Без значение дали присъства, или отсъства, не говорете лошо за детето. 


14. Ако се концентрирате върху развиването на положителни качества у детето, то няма да остане място за негативни.


15. Винаги изслушвайте децата и им отговаряйте.


16. Уважавайте своето дете, дори когато греши. Всичко е поправимо, а и носи ценни уроци.


17. Помагайте на деца, които са в търсене, но бъдете незабележими за онези, които всичко са намерили.


18. От съвсем малко помагайте на детето да открие своите способности, проявявайки търпение, разбирателство и обич.


19. Показвайте се винаги в най-добра светлина, когато възпитавате детето. Защото то винаги ще ви има за пример.

 

 

Автори: Христо Щерев и Малвина Иванова

 

 

Какво може да ви убеди да кърмите и защо кърменето е важно за детето

Кърменето е най-естаственият начин за хранене на бебето. Вашата кърма е предназначена специално за вашето бебе!

прочети още
Как да казваме НЕ на детето и други съвети

Как да поставяме граници и морални норми? Как да научим децата на добродетели?

прочети още
Какво трябва да знае всеки родител за пандемията?

Всички родители се притесняваме и винаги имаме много въпроси свързани с хигиената и здравето на нашето дете по време на пандемия и не само. Дезинформацията в интернет води до допълнителна несигурност за случващото се около нас и нашите деца. Затова решихме да Ви запознаем с информация предоставена от здравните експерти на Уницеф.

прочети още
Препоръки за екранно време при децата

Последните поколения деца са израснали със смартфони, телевизори и таблети, които са част от ежедневието им. Учените се питат „Може ли новият дигитален век да повлияе на мозъка или начина на мислене на детето“? Какви са ефектите от екранното време за децата?

прочети още